KAN-therm: System KAN-therm Groove
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

System KAN-therm Groove

System KAN-therm Groove

Do skupiny našich řešení přibyl další instalační systém: System KAN-therm Groove. Slovo "groove" v angličtině znamená drážka, drážkovat, tvořit brázdu a tudíž vynikajícím způsobem zobrazuje základ této nejnovější technologie.

Jde o absolutně inovativní řešení pro spojování kovových trubek a tvarovek, kterým se prakticky končí éra tradičních metod spojování trubek, takových jako svařování či závitové spoje.

Základem nového systému jsou závitové objímky vybavené gumovým těsněním a tvarovky se speciálně upravenou konstrukcí. V nabídce se nenacházejí přímé části potrubí. Proč? Toto technologické řešení je kompatibilní s tradičními trubkami z uhlíkové oceli, jakož i s pozinkovanými trubkami z uhlíkové oceli, které jsou široce používány na trhu s inženýrskými sítěmi.

 Podívejte se na náš Katalog

 

System KAN-therm Groove - jak to funguje?

Základem při provádění spojů mezi trubkami nebo mezi trubkou a tvarovkou z naší nabídky je speciální závitová objímka. Její konstrukce se skládá ze tří částí: tělo svorky vyrobené z tvárné litiny, gumové těsnění (např. EPDM nebo NBR, v závislosti na přepravovaného média) a sada šroubů s maticemi z pozinkované uhlíkové oceli. Prvky, které budou navzájem spojeny, musí být vybaveny speciální drážkou, která umožní ukotvení objímky. 

 

Je to velmi důležitý prvek spoje, zodpovědný za jeho mechanickou odolnost. Sama montáž není složitá a jejím základem je zašroubování objímky šrouby pomocí příslušných klíčů. Při správně provedeném spoji se obě kovové části objímky navzájem dotýkají. V nabídce společnosti KAN jsou k dispozici objímky v několika verzích, které umožňují provoz inženýrských a instalačních sítí s tlaky až do 69 barů.

 

Druhy těsnění

Těsnění pro objímky jsou dostupná v různých materiálových verzích, např. EPDM kaučuk (Ethylene Propylene Dien Monomer), NBR (Nitrile Butadiene Rubber). Typ použitého těsnění předurčuje možnost přepravy konkrétního média při maximální možné teplotě - médium má kontakt pouze s těsněním, nemá možnost aby se dostalo do kontaktu s litinovým tělem. Výběrem správného materiálu těsnění získáme možnost přepravy nejen studené a teplé vody, ale i nestandardních médií, například vodných roztoků kyselin, chlorované vody, deionizované vody, mořské vody, odpadních vod, stlačeného vzduchu, či různých jiných chemikálií - pro podrobnější informace kontaktujte naše technické oddělení.

Tak objímky jakož i těsnění jsou k dispozici s velmi širokým rozsahem jmenovitých průměrů. Ve standardní nabídce jsou na výběr průměry od DN25 do DN300 (větší průměry jsme schopni dodat na základě individuální speciální objednávky), což je zárukou velmi velké univerzálnosti systému KAN-therm Groove.

 

System KAN-therm Groove rowkowanie

 

System KAN-therm Groove drážkování trubek

Drážkování trubek spojovaných pomocí systému KAN-therm Groove může probíhat s využitím dvou metod - ražením nebo vyřezáváním. Drážkování metodou ražení je určeno pro trubky s tloušťkou stěn nepřesahující 9,5 mm. Při takto vytvářených drážkách je potřebné pouze nevelké mobilní nářadí. Díky tomu je tato metoda populárnější a umožňuje přípravu trubek přímo na místě. Na druhé straně, při drážkování trubek metodou vyřezávání se využívají rozměrově o něco větší zařízení, a proto se nejčastěji provádí v továrnách nebo na speciálně určených místech na stavbě.

 

 

Použití

Hlavní vlastnosti Systému KAN-therm Groove:

  • odolnost vůči velmi vysokému tlaku a teplotě,
  • velmi velký rozsah průměrů,
  • není nutné pracovat s otevřeným ohněm,
  • kvalitu spojů neovlivňují vnější podmínky.

Systém KAN-therm Groove lze díky těmto vlastnostem použít při výrobě prakticky každé instalační nebo inženýrské sítě.

Nejčastěji to budou:

  • postřikovací nebo hydrantové hasicí systémy,
  • instalace pro upravenou vodu,
  • topné nebo chladicí systémy vyžadující velmi velké průměry,
  • systémy stlačeného vzduchu.

Systém KAN-therm Groove je kromě toho možné použít v průmyslových systémech a v hornictví. Velkou výhodou je možnost demontáže systému a opětovné montáže stejných prvků na novém místě.

V případě postřikovacích hasicích systémů je systém KAN-therm Groove plně kompatibilní s prvky systému KAN-therm Steel & Inox Sprinkler a umožňuje spojování trubek a tvarovek velkých rozměrů, s průměry nad 108 mm.

System KAN-therm Groove zastosowanie 

 

Výhody

Použití prvků systému KAN-therm Groove především umožňuje ušetřit značné množství času potřebného na montáž kompletního potrubí, a zároveň eliminuje nutnost využít služeb vysoce kvalifikovaného personálu. Je to důsledek velmi jednoduché a rychlé technologie montáže jednotlivých prvků, zejména ve srovnání s tradičními metodami, takovými jako svařování nebo vytváření závitových spojů. Z toho důvodu tento typ spojování trubek minimalizuje riziko chyby při montáži.

Elastická konstrukce objímek v naší nabídce umožňuje kompenzaci tepelného prodloužení a tak již ve fázi montáže systému můžeme prefabrikovat tzv. kompenzátory, které budou potrubí chránit před negativním vlivem tepelného prodloužení. Díky tomu se můžeme vyhnout dodatečným nákladům spojeným s nezbytným použitím drahých hotových výrobků.

 

System KAN-therm Groove Katalog:

 Podívejte se na náš leták: