KAN-therm: Správná opatření, vysoká účinnost
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Správná opatření, vysoká účinnost

Prohlášení společnosti KAN Group

Vážení obchodní přátelé,

současná situace v zemi a na celém světě, pokud jde o SARS-CoV-2 (která způsobuje COVID-19), je zvláštní a přímo ovlivňuje naše životy, pracoviště a fungování společností. Skupina KAN se zavazuje dodržovat všechna vládní doporučení a pokyny WHO.

Zahájili jsme interní procesy a postupy, abychom snížili rizika a důsledky pro naše zákazníky, partnery a zaměstnance. Konečným cílem je kromě zdraví a bezpečnosti lidí zajistit kontinuitu provozu společnosti a následně i provádění vašich objednávek podle harmonogramu.

Vzhledem k závažnosti hrozby jsme přizpůsobili - podle současného stavu - formu kontaktu a komunikace.

Od nynějška jsme k dispozici pouze pro vzdálený kontakt - telefonicky, e-mailem i prostřednictvím videokonferencí - v současné době vylučujeme všechny osobní kontakty. Naši obchodní zástupci jsou vám k dispozici a poskytnou vám podporu a radu jako dříve. Pokud je to možné, vytváříme také podmínky pro administrativní pracovníky, aby mohli plnit své povinnosti prostřednictvím práce z domácí kanceláře..

V naší organizaci zatím není podezření na nemoci, neustále však sledujeme situaci, která se dynamicky mění. Systematicky reagujeme na nové informace a realizujeme preventivní opatření. V případě vážného ohrožení vašich objednávek budeme okamžitě reagovat.

Jsme vděčni za dosavadní plodnou spolupráci, předpokládáme vzájemnou výměnu informací a porozuměním v případě potíží vyplývajících z faktorů mimo naši kontrolu. Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti, jsme vám samozřejmě k dispozici.

S přáním rychlého vyřešení situace a pevného zdraví,

Zaměstnanci skupiny KAN