KAN-therm: Správná opatření, vysoká účinnost


 

Správná opatření, vysoká účinnost

Prohlášení společnosti KAN Group

Vážení obchodní přátelé,

současná situace v zemi a na celém světě, pokud jde o SARS-CoV-2 (která způsobuje COVID-19), je zvláštní a přímo ovlivňuje naše životy, pracoviště a fungování společností. Skupina KAN se zavazuje dodržovat všechna vládní doporučení a pokyny WHO.

Zahájili jsme interní procesy a postupy, abychom snížili rizika a důsledky pro naše zákazníky, partnery a zaměstnance. Konečným cílem je kromě zdraví a bezpečnosti lidí zajistit kontinuitu provozu společnosti a následně i provádění vašich objednávek podle harmonogramu.

Vzhledem k závažnosti hrozby jsme přizpůsobili - podle současného stavu - formu kontaktu a komunikace.

Od nynějška jsme k dispozici pouze pro vzdálený kontakt - telefonicky, e-mailem i prostřednictvím videokonferencí - v současné době vylučujeme všechny osobní kontakty. Naši obchodní zástupci jsou vám k dispozici a poskytnou vám podporu a radu jako dříve. Pokud je to možné, vytváříme také podmínky pro administrativní pracovníky, aby mohli plnit své povinnosti prostřednictvím práce z domácí kanceláře..

V naší organizaci zatím není podezření na nemoci, neustále však sledujeme situaci, která se dynamicky mění. Systematicky reagujeme na nové informace a realizujeme preventivní opatření. V případě vážného ohrožení vašich objednávek budeme okamžitě reagovat.

Jsme vděčni za dosavadní plodnou spolupráci, předpokládáme vzájemnou výměnu informací a porozuměním v případě potíží vyplývajících z faktorů mimo naši kontrolu. Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti, jsme vám samozřejmě k dispozici.

S přáním rychlého vyřešení situace a pevného zdraví,

Zaměstnanci skupiny KAN