KAN-therm: Instalace....nevyplatí se na nich šetřit!


 

Instalace....nevyplatí se na nich šetřit!

Na začátku výstavby vlastního domu sotva kdo věnuje pozornost tomu, systémy jaké kvality se dostávají do stěn a podlahy. Zaměřujeme se hlavně na to, co je viditelné a hmatatelné – na poslední, konečné prvky. Nesprávně předpokládáme, že méně viditelné věci jsou méně důležité, a proto nám mohou ušetřit peníze. V praxi však takový přístup může nakonec stát skoro celý majetek.

 

Pokušení hledání úspor se nejčastěji týká vodoinstalace a systémů vytápění. V důsledku omezeného rozpočtu jsme neustále nuceni zvolit kompromisní řešení na snížení nákladů jednotlivých řešení. To však neznamená, že bychom měli vybírat lacinější instalace. Moderní sanitární a otopné systému fungují ve skutečnosti jako specifické oběhové systémy našich domů a bytů. A mají přesně stejný význam.

Podobně jako v živých bytostech, i tato síť životodárných trubek, které jim dodávají teplo a vodu, potřebnou pro udržení života, zůstává neviditelná, ukrytá v „tělech“ budov. Mimořádně často – hlavně v případě distribučních systémů – se vodovodní a otopná potrubí stávají prvky stavby, protože probíhají v podlahovém potěru nebo jsou založené ve stěnách – vysvětluje Marcin Rozko, expert společnosti KAN-therm. Dodává, že jsou neviditelné pro své uživatele, kteří si v obecné rovině neuvědomují, že pod nohama ji v potrubí protékají pulzující vodní toky. V případě poruchy systému není možné je nahradit tak jednoduše, jako je tomu u žárovek, umyvadel nebo ohřívačů. Vzhledem k tomu stojí při určování rozpočtu za zvážení dlouhodobé důsledky našich rozhodnutí.

 

Náklady na správné systémy představují nanejvýš 2% z celkové ceny investice, takže to ve skutečnosti není tak velký výdaj, který by se vyplatil dále snižovat. Vzhledem k relativně nízké ceně instalací (v porovnání s jinými potřebnými stavebními a dokončovacími prvky) je rozumné hledat úspory někde jinde. Neumíme ušetřit značné sumy tím, že budeme používat lacinější materiály, ale můžeme se vystavit riziku a prodělat velmi hodně. Když se pokazí jeden z  prvků lacinějšího systému, odstranění škod, způsobených vodou (zatékání, oprava systému, renovace podlah a stěn atd.) může představovat až 70% hodnoty investice. Navíc to způsobuje mnoho nepříjemností a stresu. Z tohoto hlediska je pak snadné dospět k takovému závěru, že po několika letech by bylo mnohem jednodušší vyměnit nábytek nebo ozdoby, než přebudovat skryté nebo zabudované instalace. Mějte na paměti – je to opravdu dlouhodobé rozhodnutí s dlouhodobými důsledky.

 

S omezeným rozpočtem byste měli v první řadě investovat do vysoce kvalitních základních prvků (jako jsou základy, vnitřní systému, zastřešení), které je nemožné, respektive velmi nákladné nebo náročné je nahradit, když už je stavba dokončená, a až pak procházejte dále ve směru do interiéru.

 

Podle jednoho výzkumu každé 1 EUR, vynaložené na špatnou instalaci může v budoucnu vytvořit a 20 EUR dodatečných nákladů (opravy nebo zvýšení každodenní údržby). Proto je účelné v první řadě vybrat ověřená řešení certifikované kvality.

- Existují potrubní instalační systémy, které jsou určitý čas dostupné, následně nečekaně z trhu zmizí a způsobí tím nepříjemné překvapení obyvatelům nově postaveného domu. Nejasné záruční podmínky, kvalita, která nebyla ověřena v dlouhodobých podmínkách, problém s dostupností – to všechno je znakem těžkostí, kterým se nevědomí uživatelé vystavují při výběru netestovaných potrubí nebo spojů – upozorňuje expert společnosti KAN-therm Marcin Rozko.

Oprava prosakujícího potrubí neznamená jen výdaje, ale i různé nepříjemnosti, nakolik zjišťování chyby může narušit vnitřní harmonii vašeho domova.