KAN-therm: Vlastnosti a výhody
Main image. Main image. Main image. Main image.


Vlastnosti a výhody

Kompletní nabídka pro všechna použití

Široká škála nových manifoldů KAN-therm InoxFlow nahradí 100 % aktuálních mosazných konstrukcí a je možné je v nabídce KAN-therm zaměnit.  Aby bylo možné snadno určit každou řadu a následně její účel a zařízení, zavedli jsme pro naše manifoldy nový systém označení písmeny. První písmeno znamená použití, druhé uvádí zařízení horního nosníku, třetí popisuje zařízení spodního nosníku a poslední písmeno uvádí dodatečné vybavení.


 

R - manifoldy pro centrální vytápění a instalace pitné vody

Manifold RBB řady KAN-therm InoxFlow (foto 1) je základní verzí, bez samčích konektorů, se samičími ½” konektory a ½” samičím závitovým otvorem v horní části nosníku, například pro upevnění odvětrávání. Dalším typem je řada RNN (foto 2): verze vybavená samčími konektory G ¾" pro jednotlivé okruhy, a také s ½” samičím závitovým otvorem v horní části nosníků. Třetím typem manifoldu KAN-therm InoxFlow je řada RVV (foto 3), která je vybavena samčími konektory G ¾" a vypínacími ventily na každém okruhu. Díky tomuto typu můžeme zcela tok zastavit u daného radiátoru, aniž bychom museli vypnout celé topení.

Všechny tyto manifoldy jsou vybaveny samičím 1” spojem k hlavnímu vedení.

Foto 1 Řada RBB: manifoldy s ½" samičími výstupy

Foto 2 Řada RNN: manifoldy s ¾" samčími konektory

Foto 3 Řada RVV: manifoldy s ¾" samčími konektory a vypínacími ventily

 

U - manifoldy pro povrchové vytápění/chlazení (v podlaze, stěně nebo stropu) 

Rozsáhlá nabídka KAN-therm InoxFlow zahrnuje jak obyčejné manifoldy, tak manifoldy se zabudovanou mísicí jednotkou. Podle vybavení nabízíme několik variant. Každá řada je níže popsána podrobněji. 

Manifoldy KAN-therm InoxFlow pro povrchové vytápění nebo chlazení mohou fungovat i v glykolových systémech, s nemrznoucími směsmi s koncentrací glykolu až 50 %. Využití bezporuchových průtokoměrů zajišťuje možnost přesného nastavení toku v jednotlivých okruzích.  

 

Manifoldy KAN-therm InoxFlow bez mísicí jednotky

Mezi manifoldy KAN-therm InoxFlow bez mísicí jednotky patří typy s vyvažovacími ventily a průtokoměry a u každého typu jsou v nabídce tři modely.

 

V - manifoldy s vyvažovacími ventily

Řada UVN (foto 4) je základní verzí, je vybavena pouze vyvažovacími ventily pro hydraulickou regulaci zařízení. Propracovanější verzí tohoto typu jsou manifoldy řady UVS (foto 5) s vyvažovacími ventily a servomotorovými ventily. Řada UVST (foto 6) zahrnuje: vyvažovací ventily, servomotorové ventily, a také část pro vypouštění a odvzdušnění a zátky umístěné na pravé straně nosníků manifoldu. 

Pro nastavení vyvažovacích ventilů na manifoldu je nutné použít inbusový klíč. Je to vynikající funkce u veřejných zařízení, kde je nutné maximalizovat ochranu zařízení proti neoprávněnému zásahu.

Všechny tyto manifoldy jsou vybaveny G¾" samčími konektory na jednotlivých výstupech a samičím 1” spojem k hlavnímu vedení.

Foto 4 Řada UVN: manifoldy s vyvažovacími ventily

Foto 5 Řada UVS: manifoldy s vyvažovacími a servomotorovými ventily

Foto 6 Řada UVST: manifoldy s vyvažovacími a servomotorovými ventily a odvzdušňovací částí.

 

F  - manifoldy s průtokoměry

Jedná se o nejoblíbenější modely používané v instalatérství. Průtokoměry použité při výrobě všech manifoldů KAN-therm InoxFlow mají možnost přesného nastavení (nastavení potřebného průtoku) v rozsahu 0–2,5 l/min.

Standardně jsou z přepravních důvodů nosníky manifoldu vybaveny průtokoměry, které jsou nastaveny ze závodu a směřují směrem dolů, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození. Nicméně díky vhodné konstrukce nosníku není nutné jej zcela ze svorek vymontovat během instalace manifoldu KAN-therm InoxFlow do systému. Stačí nosník otočit v ose a nastavit správné nastavení s průtokoměry. Rychlé a bezproblémové řešení.

Nabízíme 3 modely: základní verze řady UFN (foto 7) pouze s průtokoměry; vybavenější řada UFS (foto 8) s průtokoměry a servomotorovými ventily; a maximálně vybavená řada UFST (foto 9) s průtokoměry, servomotorovými ventily a odtokem a částí pro odvzdušnění, se zátkami namontovanými na pravé straně nosníku manifoldu. 

Všechny tyto manifoldy jsou vybaveny G¾" samčími konektory na jednotlivých výstupech a samičím 1” spojem k hlavnímu vedení.

Foto 7 Řada UFN: manifoldy s průtokoměry

Foto 8 Řada UFS: manifoldy s průtokoměry a servomotorovými ventily

Foto 9 Řada UFST: manifoldy s průtokoměry a servomotorovými ventily a odvzdušňovací částí

MAX – sa protokomerima 0-5 L/min

Dostupna je i verzija UFSTmax razdelnika sa 0-5 l/min protokomerima. Takav razdelnik je namenjen instalacijama kojima je potreban veći protok. Povećani protok omogućava upotrebu InoxFlow razdelnika u komercijalnim I javnim objektima.

UFSTmax razdelnik se posebno preporučuje za upotrebu sa inovativnim, niskotemperaturnim izvorima toplote.

Precizni protokomori omogućavaju rad u glikolnim sistemima, što znači da KAN-therm InoxFlow razdelnici su savršeno kompatibilni sa sistemima grejanje i hlađenja.

  

Fot. 10 USFTmax: Razdelnik sa protokomerima 0-5l/ min, servomotornim ventilima, ozrakom i slavinom za punjenje i pražnjenje

 

U..P - manifoldy se zabudovanou mísicí jednotkou

Tento typ manifoldu s dvojí funkcí je velmi oblíbeným řešením v případě smíšené instalace, tedy pro kombinaci tradičního systému s radiátory a podlahovým, stěnovým nebo stropním vytápěním (o nízké teplotě). 

Tyto typy jsou nabízeny v řadě USVP (foto 10) s vyvažovacími ventily a v řadě USFP (foto 11) s průtokoměry. Ve standardu jsou obě řady vybaveny samčími  G¾" konektory na jednotlivých výstupech, servomotorovými ventily, odtokem a odvzdušněním namontovanými na průchodu nosníku manifoldu a čerpací mísicí jednotkou. Napojení k hlavnímu vedení je přes samičí ½” konektor. 

Foto 10 Řada USVP: manifoldy s vyvažovacími a servomotorovými ventily a mísicí jednotkou s čerpadlem Wilo Para 25/6

Foto 11 Řada USFP: manifoldy s průtokoměry a servomotorovými ventily a mísicí jednotkou s čerpadlem Wilo Para 25/6