KAN-therm: System KAN-therm Inox
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


System KAN-therm InoxKAN-therm Inox е комплектна, модерна стоманена инсталационна система, състояща се от прецизни тръби и муфи, произвеждани от висококачествени неръждаеми стомани с диапазон на диаметрите 15 – 168,3 мм.

Системата е предназначена за вътрешните нагревателни, охладителни инсталации, за инсталации за потребителска вода, хидрантови и технологични инсталации.

Moнтаж на инсталацията е основан върху бърза и проста техника „ultraPRESS”, т.е. запресоване на муфите върху тръбата. Плътност на съединенията е осигурена от специални уплътнения с пръстени (о-пръстен) от каучук, устойчив към висока температура, и от система за затягане чрез три точки тип „M”, което гарантира дългогодишна, безаварийна експлоатация.

 

Преимущества на Системата KAN-therm Inox:

 • бърз и сигурен монтаж на инсталацията, без използване на открит пламък,
 • голям диапазон на диаметрите на тръби и муфи от 15 до 168,3 мм,
 • широк диапазон на работна температура от -35°C до 135°C,
 • устойчивост към високо налягане, до 16 бара,
 • малки съпротивления на течението в тръбите и муфите,
 • възможност за съединяване с пластмасовите системи KAN-therm,
 • малко тегло на тръбите и муфите,
 • механична устойчивост,
 • липса на опасност от пожар при монтаж и експлоатация (клас на горливост A),
 • много естетичен външен вид на изпълнените инсталации,
 • система за сигнализация на незапресованите съединения.