KAN-therm: Technika spojování
Main image. Main image. Main image. Main image.


Technika spojování

Instalace System KAN-Therm Copper je založena na technice vytváření lisovaných spojů "Press" pomocí profilu “ M”. To umožní:

  • získání 3-bodového dotisku O-kroužku zajišťujícího jeho vhodnou deformaci a přiléhání k povrchu potrubí,

  • úplné uzavření prostoru, ve kterém je O-kroužek usazen, přitlačením okraje tvarovky na povrch trubky. To zabraňuje pronikání nečistot do vnitřního spojení a poskytuje přirozenou mechanickou ochranu těsnění a mechanického vyztužení spoje;
  • kontrola stavu těsnění kvůli tvaru sedla O-kroužku poblíž okraje kování.

System KAN-therm Copper

Instalace připojení


System KAN-therm Copper

1. Řezání potrubí

Potrubí musí být řezáno kolmo k ose pomocí kruhové frézy (řez musí být plný, aniž by došlo k přerušení řezaných úseků potrubí). Je přípustné použít jiné nástroje za předpokladu, že je zachován kolmý řez a řezné hrany nejsou poškozeny ve formě zlomů, defektů materiálu a jiných deformací úseku potrubí. Není přijatelné používat nástroje, které mohou produkovat značné množství tepla, např. hořák, úhlová bruska atd.System KAN-therm Copper

2. Zkosení okrajů potrubí

Pomocí srážeče hran (pro průměry 76,1 — 108 půlkruhový pilník) zkoste okraj řezané trubky venku i uvnitř, odstraňte veškeré piliny, které by mohly během instalace poškodit O-ring.

System KAN-therm Copper

3. Kontrola

Před instalací zkontrolujte vizuálně přítomnost těsnění O-kroužku v tvarovce, abyste se ujistili, že není poškozený, také zkontrolujte zda se v místě budoucího spoje nenachází jakékoli nečistoty (piliny nebo jiná ostrá tělesa), které by mohly způsobit poškození těsnění O-kroužku během fáze vložení trubky. Také se ujistěte, že vzdálenost mezi sousedními tvarovkami není menší než přípustná hodnota d minmin.

System KAN-therm Copper

4. Montáž potrubí a spoje

Před vyhotovením zalisování je nutné potrubí axiálně vsunout do konektoru na označenou hloubku (přípustný je také lehký otočný pohyb) Používání olejů, maziv a tuků pro usnadnění vsunutí potrubí je zakázáno (připouští se voda nebo vodní roztok s mýdlem - doporučeno v případě zkoušky se stlačeným vzduchem).

System KAN-therm Copper

5. Označení hloubky vsunutí potrubí do tvarovky

Pro dosažení správné pevnosti spojení je nutné zachovat správnou hloubku A vsunutí potrubí do tvarovky. Po vsunutí potrubí do tvarovky až na konec označíme požadovanou délku vsunutí na potrubí (nebo na tvarovky s holým koncem) fixou. Po provedení zalisování musí být stále viditelná značka při hraně tvarovky. K označení hloubky vsunutí slouží také speciální šablony. V případě montáže několika spojení zároveň (na základě vsunutí potrubí do tvarovek) před operací zalisování každého dalšího spojení je nutné ověřit hloubku vsunutí a pozorovat označení provedená fixem na potrubí.

System KAN-therm Copper
6. Zalisování spojů

Před zahájením procesu zkontrolujte parametry nástrojů. Doporučuje se používat lisy a čelisti dodávané jako součást System KAN-therm Copper.

AJe nutné vždy vybírat vhodný rozměr čelistí pro průměr prováděného spojení. Čelist musí být nasazena na spoje takovým způsobem, aby drážka v čelisti důkladně pokryla místo nasazení těsnění o-kroužku v tvarovce (vypouklá části tvarovky). Po spuštění lisování se proces zalisování odehrává automaticky a nesmí být přerušován. Pokud z nějakého důvodu bude proces zalisování přerušen, spojení je nutné odmontovat (vyříznout) a provést lisování ještě jednou správným způsobem. V případě že instalatér má lisovací kleště a čelistí nedoručované v rámci nabídky System KAN-therm Copper, možnost jejich užité je nutné konzultovat se společností KAN.

System KAN-therm Copper

7. Zalisování spojů prlměru 42-108mm. Příprava čelistí

Pro zalisování větších průměrů (42 mm, 54 mm, 66,7 mm, 76,1 mm, 88,9 mm, 108 mm) se používají speciální čtyřdílné čelisti typu“ snap-on”. Na tvarovku pokládáme rozložené čelisti.
Čelist má speciální drážku, do které by měla být vložena příruba tvarovky (místo, kde je umístěno těsnění O-kroužek).

System KAN-therm Copper

8. Poté, co je čelist správně upevněna na tvarovku, je připravena k připojení lisovacího zařízení.

System KAN-therm Copper

9. Připojení lisovacího zařízení k člisti

Lisovací nástroj s dříve namontovaným, vhodným adaptérem je nutné připojit k čelisti. Je zcela nutné zajistit, aby byl upínací nástroj připojen k čelistem v souladu s instrukcemi připojenými ke konkrétnímu zařízení. Lisovací nástroj připojený k čelistem může být zapnut pro účely provedení úplného zalisování spojení.

System KAN-therm Copper

10. Zalisování

Po spuštění upínacího stroje nesmí být proces zalisování zastaven. Pokud z nějakého důvodu proces zalisování bude přerušen, spojení je nutné demontovat (vyříznout) a provést nové správným způsobem. Po provedení zalisování se lisovací stroj vrátí automaticky do původní polohy. Je nutné vytáhnout ramena upínacího stroje (adaptér) z čelistí. Pro sejmutí čelistí z tvarovky je nutné je opětovně odjistit vytažením čepu (vztahuje se na průměry 42-108 mm) a následně rozložit. Čelisti by měly být uchovávány v kufrech v zamčeném stavu.


Montážní vzdálenosti

Měděné trubky schválené pro použití se systémem Copper System KAN-therm

Ø [mm] A [mm] dmin [mm]
12 17 10
15 20 10
18 20 10
18 20 10
22 21 10
28 23 10
35 26 10
42 30 20
54 35 20
66,7 50 30
76,1 50 55
88,9 64 65
108 64 80

System KAN-therm Copper