KAN-therm: ISO 9001:2015
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


ISO 9001:2015

Ve snaze plně uspokojit naše zákazníky a rovněž díla zdokonalovat a modernizovat systém KAN-therm dbáme na maximální kvalitu produktů, které dodáváme, i vysoký standard našich služeb. Tomu odpovídá i dokumentovaný, zavedený a beze zbytku uplatňovaný systém kontroly jakosti založený na ISO 9001:2015, jehož účinnost neustále zvyšujeme. Systém certifikoval renomovaný certifikační orgán Lloyd’s Register Quality Assurance