Space

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií

Unijní projekty

Projekt, který spolufinancovala Evropská unie
z peněz Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci

Operačního programu Inteligentní rozvoj 2014 - 2020.

Projekt realizovaný v rámci konkursu

Národního výzkumného a vývojového centra

„Szybka ścieżka“
č. Smlouvy POIR.01.01.01-00-0086/19-00

Vypracování komplexního systému určeného k distribuci a transformaci tepelné energie a distribuci vody pro použití ve stavebnictví s výjimečnou mechanickou odolností a chemickou odolností (včetně odolnosti vůči agresivním látkám, korozním procesům, teplotě a deformacím) a autorské
výrobní technologie.

Cílem projektu je vypracovat inovativní systém určený k distribuci a transformaci tepelné energie a distribuci vody k použití ve stavebnictví

Plánované efekty jsou uvedení na trh inovativního systém v reakci na potřeby trhu a očekávání zákazníků.

Hodnota projektu: 22 096 316,86 PLN

Příspěvek z Evropských fondů: 8 942 196,60 PLN

„Vývoj výzkumného a vývojového zázemí a činnosti B+R firmy KAN sp. z o.o.“

Č. projektu: RPPD.01.02.01-20-0062/16

Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Regionálního operačního programu Podlaského vojvodství 2014-2020 I. prioritní osa - Posílení potenciálu a konkurenceschopnosti hospodářství regionu Aktivita 1.2.1 Podpora transferu znalostí, inovací, technologií a komercializace výsledků B+R a rozvoj činnosti B+R v podnicích.

Cílem projektu je zvýšení inovativnosti a konkurenceschopnosti firmy KAN sp. z o. o. a rozšíření její výzkumné a vývojové činnosti pomocí rozvoje výzkumného a vývojového zázemí, prováděné práce B+R směřované na implementaci a zavádění prací B+R.

Plánovaným efektem je vytvoření a zavedení inovativního produktu – energeticky úsporného plošného topného a chladícího systému spolu s inteligentním systémem řízení průtoku energií v budovách.

Celková hodnota projektu: 7 360 780,55 PLN

Spolufinancování EU: 2 688 689,86 PLN

KAN Sp. z o.o. je v současné době zapojený do projektu realizovaného Polským poradenským a konzultačním sdružením pod názvem:

SHOW YOURSELF – polské stavební produkty v mezinárodní aréně, 2. ročník

č. POIR.02.03.03-20-0001/18

v rámci Operačního programu Inteligentní rozvoj

2. prioritní osa: Podpora okolí a potenciálu podniku v provozování činnosti B+R+I

Aktivita 2.3: Pro-inovativní služby pro podniky

Subaktivita 2.3.3 Internacionalizace státních klíčových klastrů (KKK)

Hlavním cílem projektu je nárůst internacionalizace 40 podniků, které působí v rámci státního klíčového klastru do 30.06.2020, kterého bude dosaženo realizací integrovaného komplexního programu internacionalizace přizpůsobeného potřebám firem, který realizuje koordinátor ve prospěch členů KKK.

Dílčí cíle:

 • posílení znalostí a potenciálu firem, které patří ke KKK;
 • posílení konkurenceschopnosti nabídky KKK na mezinárodních trzích;
 • posílení spolupráce mezi firmami z KKK spuštěním nových společných projektů;
 • rozvoj KKK získáváním nových firem;
 • inkubování společných investic, včetně založených na inovacích.

V rámci projektu koordinátor ve prospěch členů klastru zorganizuje:

 • 7 hospodářských cest, včetně do Singapuru, Spojených arabských emirátů, USA a Norska;
 • 3 konference věnované novým odbytištím v souladu s destinacemi hospodářských misí PKB;
 • semináře/školení věnované přípravě subjektů účastnících se hospodářských misí na zahraniční expanzi;
 • 54 mezinárodních veletrhů;
 • poradenské služby související s internacionalizací.

Destinace expanze subjektů klastru při účasti na veletrzích / hospodářských misích jsou mj.:

 • 1. Evropa: Německo, Francie, Velká Británie, Ukrajina, Švýcarsko, Bělorusko, Nizozemsko, Litva, Belgie, Dánsko, Itálie, Lotyšsko, Česká republika;
 • 2. Asie: Rusko, Čína, Korea, Indie, Singapur;
 • 3. Skandinávie: Norsko, Švédsko;
 • 4. arabské země: Spojené arabské emiráty;
 • 5. Austrálie a Oceánie Austrálie;
 • 6. Severní Amerika: USA, Kanada, Mexiko.

Činnosti spojené s internacionalizací budou doplněny intenzivními marketingovými činnostmi spočívajícími mimo jiné ve vydání společného propagačního katalogu KKK, který bude obsahovat plnou nabídku klastru s materiálem v několika různých jazycích, internetové kampani a obchodních setkáních.

Členové klastru obdrží průvodce po odbytištích, které budou vydávány postupně před každou hospodářskou cestou a bude popisovat společenské a hospodářské podmínky na daném trhu, právní předpisy, daňové předpisy, zvyky při navazování obchodních vztahů, politické podmínky.

Hodnota projektu pro všechny členy klastru: 9 921 800,00 PLN

Hodnot dofinancování pro všechny členy klastru: 

6 701 550,00 PLN

KAN Sp. z o.o. od 14. února 2013 realizuje projekt nazvaný „Růst inovativnosti podniku KAN rozšířením výzkumného a vývojového oddělení“ v rámci Regionálního programu Podlaského vojvodství na roky 2007-2013, I. prioritní osa Růst inovativnosti a podpora podnikání v regionu; Aktivita 1.1 Tvorba podmínek pro rozvoj inovativnosti.

Nastavení Cookies

Používáme soubory cookie, abychom mohli poskytovat různorodé služby, neustále je zlepšovat, zobrazovat reklamy podle vašich preferencí na našich internetových stránkách a zpřístupňovat funkce sociálních sítí. Některé soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich internetových stránek a umožnění používání jejich funkcí. S vaším souhlasem používáme také analytické soubory cookie pro vylepšení našich internetových stránek a marketingové soubory cookie pro zobrazování reklam a obsahu na našich internetových stránkách. Zjistěte více o souborech cookie a jejich používání.
Kliknutím na „Souhlasím se vším“ vyjadřujete souhlas s použitím všech souborů cookie. Kliknutím na „Nastavit soubory cookie“ si můžete vybrat, se kterými soubory cookie souhlasíte. Kdykoliv můžete změnit nastavení souborů cookie nebo odvolat svůj souhlas.

Nastavení Cookies

Tento nástroj pomáhá vybrat a deaktivovat různé tagy/trackery/analytické nástroje používané na této internetové stránce.