KAN-therm: Změny a novinky: aktualizace programu KAN set 7.3
Main image. Main image. Main image. Main image.


Změny a novinky: aktualizace programu KAN set 7.3

 • Sjednocení názvů jednotlivých systémů a modelů trubek jako jejich součástí 
 • Aktualizace nabídky: stažení a zavedení nových prvků 
 • Novinky: tvarovky v systému KAN-therm INOX 
 • Novinky: mosazné tvarovky v systému KAN-therm ultraPRESS 

Sjednocení názvů jednotlivých systémů a modelů trubek jako jejich součástí 

Pro snazší identifikaci, rozlišení v nabídce a použití jednotlivých komponent v projektech a realizacích byly provedeny změny v názvosloví trubek a systémů. V souladu s platným klíčem byly aktualizovány názvy systémů ultraLINE a ultraPRESS.

Změny názvů zahrnovaly také trubky

Trubky PERTAL² – obchodní název trubek PE-RT/Al/PE-RT systému ultraLINE 

Trubky PERT² – trubky PE-RT systému ultraLINE 

Trubky PERT – trubky PE-RT systému ultraPRESS 

Trubky PEXC – trubky PE-Xc – systémů ultraPRESS a ultraLINE 

Trubky PERT – PE-RT systémů ultraPRESS a ultraLINE 

Trubky bluePERT – jedná se o nový název trubek blueFLOOR PERT

– Systém ultraLINE, ultraPRESS 

 

Aktualizace nabídky: stažení a zavedení nových prvků Změny v sortimentu polystyrenu: polystyren Tacker doposud balený v baleních po 5 m2, nyní v baleních po 10 m2.

Z nabídky však byly staženy polystyreny Tacker EPS-T30 db, EPS100-50 mm a všechny polystyreny EPS200.

Změny v sortimentu: Systém PUSH byl stažen z výroby. Místo něj by se měl používat systém ultraLINE. 

Novinky: tvarovky v systému KAN-therm INOX 
Pro zlepšení funkčnosti jsme do systému KAN-therm INOX zavedli nová kolena
a T-kusy: 

 • Vsuvkové koleno 45° Inox – 139.7 
 • Vsuvkové koleno 45° Inox – 168.3 
 • Vsuvkové koleno 90° Inox – 139.7 
 • Vsuvkové koleno 90° Inox – 168.3 
 • T-kus GW Inox – 139.7 Rp3/4" 
 • T-kus GW Inox – 139.7 Rp2” 

Novinky: mosazné tvarovky KAN-therm ultraPRESS

Rozšířen o nové verze T-kusů byl také systém KAN-therm ultraPRESS

 • Mosazný redukční T-kus ultraPRESS - 32/20/32 
 • Mosazný redukční T-kus ultraPRESS – 32/25/32 
 • Mosazný redukční T-kus ultraPRESS – 32/25/25 
 • Mosazná vsuvková spojka ultraPRESS - 32/28 
 • Mosazný T-kus ultraPRESS – 32 
 • Mosazný T-kus ultraPRESS – 32 

Výše uvedené aktualizace a vylepšení rozšiřují možnosti instalace jednotlivých systémů a usnadňují jejich použití v dalších projektech. Takto lépe odpovídají projektovým předpokladům.